KMA Trade
 
Projekty EU » O projektu

O projektu

Jsme česká vzdělávací společnost, která se zaměřuje na vzdělávání dospělých ve vedoucích pozicích firem, ať už ve státním či soukromém sektoru. Připravili jsme na základě dotazní- kového šetření školící program pro ředitele a vedoucí pracovníky. Toto dotazníkové šetření vzdělávacích potřeb řídících pracovníků škol a školských zařízení nás inspirovalo k vytvoření tohoto programu. Oslovili jsme základní a střední školy a další školská zařízení v několika krajích a byli jsme příjemně překvapeni, neboť z došlých odpovědí 100% cílové skupiny považuje další vzdělávání za velmi důležité a celých 84% respondentů by se rádo zúčastnilo vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj klíčových kompetencí řídících pracovníků škol. V dotazníku měli ředitelé také možnost udělit své preference jednotlivým kompetencím, které dle jejich názorů nejvíce potřebují rozvíjet v jejich každodenní řídící praxi. Tyto poznatky jsou zapracovány do předkládaného projektu, který svou realizací chce reagovat na konkrétní potřeby cílové skupiny a nabídnout jim vzdělávací program "na míru".

Chcete vědět víc?

Hlavním cílem projektu je zvyšování lektorských dovedností lektorů, firemních školitelů, vzdělavatelů a pedagogických pracovníků, které povedou k:

  • rozvíjení a zdokonalení komunikačních, prezentačních a trenérských dovedností
  • využívání multimediálních a interaktivních pomůcek, včetně e-learningu, jako základu moderní a interaktivní výuky dospělých
  • pomoci nastavovat v organizacích efektivní systém dalšího vzdělávání a zajistit nástroje pro rozvoj lidských zdrojů.

Soubory ke stažení