KMA Trade
 
» Projekty EU

Projekty EU

Jsme česká vzdělávací společnost, která se zaměřuje na vzdělávání dospělých ve vedoucích pozicích firem, ať už ve státním či soukromém sektoru. Připravili jsme na základě dotazní- kového šetření školící program pro ředitele a vedoucí pracovníky. Toto dotazníkové šetření vzdělávacích potřeb řídících pracovníků škol a školských zařízení nás inspirovalo k vytvoření tohoto programu. Oslovili jsme základní a střední školy a další školská zařízení v několika krajích a byli jsme příjemně překvapeni, neboť z došlých odpovědí 100% cílové skupiny považuje další vzdělávání za velmi důležité a celých 84% respondentů by se rádo zúčastnilo vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj klíčových kompetencí řídících pracovníků škol. V dotazníku měli ředitelé také možnost udělit své preference jednotlivým kompetencím, které dle jejich názorů nejvíce potřebují rozvíjet v jejich každodenní řídící praxi. Tyto poznatky jsou zapracovány do předkládaného projektu, který svou realizací chce reagovat na konkrétní potřeby cílové skupiny a nabídnout jim vzdělávací program "na míru".

Chcete vědět víc?

Hlavním cílem projektu je zvyšování manažerských kompetencí ředitelů a dalších řídících pracovníků škol a školských zařízení, které povedou k:

  • zkvalitňování úrovně personálního, správního a finančního řízení škol
  • zajištění potřebných podmínek pro výchovu a vzdělávání
  • získání nezbytných finančních prostředků pro zajištění výchovy a vzdělávání na kvalitativně vyšší úrovni
Registrační formulář
Čestně prohlašuji, že z hlediska regionálního dopadu a profesního zaměření splňuji požadavky pro cílovou skupinu projektu Profesionální lektor - jsem účastníkem dalšího vzdělávání (výjma účasti na občanském vzdělávání či zájmovém sociokulturním vzdělávání či dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, jsem pracovník vzdělávací instituce - pedagog, lektor, řídící a organizační pracovník školy či jiného vzdělávacího střediska působící v oblasti dalšího vzdělávání, nebo jsem lektor - vzdělavatel,interní trenér, firemní školitel, pedagogický pracovník řídící výukový proces v dalším vzdělávání) a dopad práce je na území Olomouckého kraje.
Souhlasím s prohlášením *
* - takto označené položky je nutné vyplnit